header images

Katalog stron

Regulamin strony

1. Rejestracja witryny w systemie rankingowym oznacza akceptacje regulaminu całego portalu. 2. Rejestracji witryny dokonuje jej właściciel lub jego odpowiednio umocowany przedstawiciel. 3. Rejestracja następuje w oparciu o zgłoszenie. 4. Zgłoszenie powinno zawierać treści oryginalne, poprawne językowo i zgodne z faktami. 5. Za treść zgłoszenia i przedmiot rejestracji odpowiada wyłącznie rejestrujący. 6. Administracja portalu zastrzega sobie prawo do korygowania zgłoszeń lub ich usuwania bez ostrzeżenia. 7. Regulamin wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami obowiązuje w brzmieniu dostępnym na portalu.